Vyrovnání karmy

Vyrovnání karmy – rodové, osobní, planetární, vztahové

S nárůstem vědomí přišla doba, kdy mohou být využívány nové cesty, “zkratky” a schopnosti, které jsou nyní pro nás k dispozici.

Předešlé roky bylo třeba pro pochopení lekcí hledat příčiny a blokády, které nám způsobovaly různé životní nerovnováhy. Nyní jsme však dospěli do nové úrovně vědomí a transformovali kolektivní mysl do takové roviny, že můžeme udělat kvantový skok s tím, že není třeba se již vice nořit do minulých událostí, životů, programů a procházet utrpením či chápat různé souvislosti z hlediska učení. Prožívání utrpení, emocí a karmických události může nyní být již vymazáno. Nyní se můžeme učit z nových zkušeností, v novém vědomí a světle, pod vedením naší vlastní božskosti a vyššího já. Lekce, kterými máme projít budou následně více vědomé, bez negativních vlivů karmy. Vše může být rozpuštěno, vyrovnáno a urychleno, protože jsme již připraveni. Pokud se proto rozhodneme.

Vyrovnání karmy může probíhat při osobní návštěvě nebo dálkovým způsobem.

Dvě základní fáze + další doplňkové

1.fáze:

 • Rodová karma – až do 7.generační úrovně, kde bývá zablokováno nejvíce energie. Jako pozemská bytost máme právo čerpat plnou sílu a podporu našeho rodu. Vliv předků je považován za nejzásadnější pro život zde na zemi, ovlivňující mužský a ženský princip v nás a následně naše vztahy,  zdraví,  hojnost,  spiritualitu  a  další.
 • Vstup do života, prenatální stadium, porod a následující měsíce (4 košíky –  4 základní období života, kde vzniká nejvíce bloků pro současnou inkarnaci).
 • Negativní vliv planet – vyrovnání negativního působení planetárních vlivů či vesmíru, které byly přítomny v okamžiku našeho zrození a v průběhu života působí v různých ročních cyklech či fázích.

2.fáze:

 • Minulé inkarnace – 7 cyklů životů lze úspěšně harmonizovat a vyrovnat během jednoho sezení. Tímto je osobní karma z minulých životů kompletně vymazána.
 • Karmické vztahy, smlouvy a sliby. Vztahy, které drží kamické závazky a pouta jsou zcela rozpuštěny.
 • Práce s pěti elementy (země, voda, oheň, vzduch, éter/prostor). Pět toků energie v našem těle a životě.

Doplňková - individuální fáze (zvlášť nebo může být součástí 1. nebo 2. fáze)

 • Čakry – harmonizace, otevření. Vyrovnání energetickýh toků v těle.
 • Ukotvení a uvolnění překážek pro spojení se zemí.
 • Napojení na vyšší já.
 • Uvolnění zablokovaných emocí
 • Osobní programy např. sebeláska, hojnost a finance, a další
 • A jiné v rámci napojení na vaši bytost nebo aktuálních potřeb.

Délka: 1 fáze/ cca 60 - 90 min.

V následujících týdnech pak probíhá tzv. “vyrovnávací faze”, kdy bude vše, co bylo spojené s karmou odcházet a vyrovnávat se. Vše začne zapadat na své místo. Získáváte lepší napojení na sebe sama a můžete tak čerpat svůj plný potenciál a schopnosti. Mohou nastat životní události, které umožní, aby to nové nastavení mohlo fungovat. Tím, že zaniknou staré vzorce dostáváte možnost si tvořit nové, bez karmických zátěží. Je to velmi otevřený a pozitivní proces s plnou sprituální podporou.

Délka vyrovnávací fáze vám bude sdělena v následné konzultaci.

Jak se objednat: Telefonicky, emailem nebo osobně. Pokud budete objednávat dálkový způsob, je třeba sdělení data narození a celého jména, případně upřesnění životní situace.

Cena 1200 Kč / 45 €.

Při dálkové práci je platba zaslána předem na č.ú. 1026187007/2700, VS datum objednání (např. 1401). Pro bankovní spojení ze Slovenska: č.ú. 2500144501, IBAN CZ1820100000002500144501, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX.

Kontakt: Lukáš Hudeček, +420 737 869 752, peceodusi@email.cz